Zloženie subkomisie rozhodcov

Zuzana Oceľová - predsedníčka Subkomisie rozhodcov

  • Ján Piaček
  • Ľuboš Giertl
  • Kata Piačková
  • Peter Augustín
  • Milica Zererová

Kontakt: officeslalom@canoe.sk