Nominačné kritériá pre zaradenie do RD seniori, RD23 a RDJ SR slalom 2019

V roku 2019 budeme ďalej postupovať podľa 4-ročnej stratégie, ktorú sme si nastavili v roku 2017. Prioritou je pre nás vyjazdenie štyroch miesteniek a zisk medailí na OH 2020. Pri zaradení do RD a RDM bude využité pravidlo NK 2018 bod 12. a 13. Dole uvedení pretekári tvoria OH A-tím, ktorého členovia majú istú nomináciu do RD 2019 a RDM 2019 a tieto lode sú prvými loďami v nominácii. Zvyšok tímu bude doplnený na základe dole uvedených nominačných kritérií.

OH A-tím
C1M: Martikán, Slafkovský, Beňuš
K1ž: Dukátova
K1M: Grigar
C1ž: Stanovská

Výklad pojmov:
OH – Olympijské hry
MS – Majstrovstvá sveta
SP – Svetový pohár
ME – Majstrovstvá Európy
RD – Reprezentačné družstvo
RDM - Reprezentačné družstvo mládeže tzn. RDJ alebo RD23
TR – Trénerská rada
VV – Výkonný výbor
SK – Slovenská kanoistika
NP – nominačné preteky
Olympionik – pretekár, ktorý vyhral olympijskú nomináciu
Náhradník OH – pretekár, ktorý v olympijskej nominácii skončil na druhom mieste 

 1. Nominačné preteky

1.nominačné preteky 4.5.2019                miesto: Bratislava – Čunovo, trať ľavá
staviteľ: *

2.nominačné preteky 5.5.2019                miesto: Bratislava – Čunovo, trať ľavá
staviteľ: *

3.nominačné preteky 11.5.2019             miesto: Liptovský Mikuláš – trať Orava
staviteľ: *

4.nominačné preteky 12.5.2019             miesto: Liptovský Mikuláš – trať Orava
staviteľ: *

* Stavitelia trate budú spoločne L. Giertl + reprezentačný tréner ktorý bude vylosovaný na poslednom slovenskom tréningu pred pretekmi z dole uvedených prítomných trénerov: Martikán J., Gejdoš S., Mráz T., Orokocký R.

 1. Bodovanie na nominačných pretekoch:

2.0. Pretekári OH A-tímu do bodovania nezasahujú, ani neopvplyvňujú postup do finále.

2.1. Prvé až štvrté nominačné preteky pozostávajú z dvoch jázd. Prvej kvalifikačnej a druhej finálovej. Tí čo nepostúpia do A finále idú tzv. B finále.

2.2. Body sú rozdelené na základe konečného poradia pretekov tzn. A finalisti následne B finalisti. Každé preteky sú bodované separátne. V prípade:

2.2.a. DNS – loď z týmto označením nemôže byť zaradená do poradia.

2.2.b DSQ – R (v kvalifikačnej jazde) – je zaradený na koniec výsledkov kvalifikácie a môže ísť B finále.

2.2.c DSQ – R vo finálovej jazde (A alebo B finále). Loď obdrží za tieto preteky 0 bodov a bude zaradená na koniec výsledkovej listiny A alebo B finále. Poradie pretekov sa však dodatočne nemení a ani neprebodováva.

2.2.d DNF v A alebo B finále. Loď bude zaradená do poradia A finále resp. B finále na posledné miesto a podľa toho obdrží počet bodov.

2.2.e DNF viac lodí vo finálovej jazde – o poradí rozhodne kvalifikačná jazda.

2.2.f  Rovnakého výsledku v kvalifikačnej jazde na poslednom postupovom mieste do A finále postupujú všetky lode, ktoré majú rovnaký výsledok do A finále.

2.2.g Rovnakého výsledku v kvalifikačnej jazde na postupovom mieste (nie poslednom) sa upraví počet všetkých postupujúcich do A finále tak aby sa dodržali počty určené tabuľkou v bode 2.3.

2.2.h Rovnakého výsledku vo finálovej jazde (A aj B finále) sa udelia pretekárom body za aktuálne umiestnenie. (napr. ak sú dve lode na 5.mieste, tak dostanú body za 5.miesto a nasledujúce miesto je až 7.)

 2.3. Bodovanie a postup do finále:

 NK2019 obrazok1

* v tabuľke nie sú zohľadnení členovia OH A-tímu, pretože postup neovplyňujú

2.4. Do konečného sčítavania sa počítajú tri najlepšie bodové hodnotenia zo štyroch nominačných pretekov podľa bodu 1. Celkové poradie je dané od najväčšieho súčtu bodov po najmenší.

2.5. Po konečnom sčítaní bodov podľa 2.1 až 2.4. sa poradie medzi pretekármi, ktorí budú mať rovnaký počet bodov určí na základe počtu bodov za preteky, ktoré sa do súčtu bodov podľa 2.4 nepočítali (sú to štvrté “tzv. škrtnuté” preteky). Tá loď, ktorá bude mať za štvrté “škrtnuté” preteky viac bodov bude v celkovom poradí vyššie. 

2.6. V prípade, že bod 2.5. nerozhodne o poradí medzi pretekármi s rovnakým počtom bodov, poradie medzi pretekármi sa určí podľa aktuálneho poradia v rebríčku ICF Ranking. Pretekár, ktorý bude v aktuálnom rebríčku ICF Ranking postavený vyššie, bude v poradí nominácie pretekárov s rovnakým počtom bodov vyššie.

2.6.a. V prípade, že títo pretekári budú mať rovnaký počet ICF Ranking bodov o poradí medzi pretekármi s rovnakým počtom bodov rozhodne tzv. “rozstrelová jazda”, ktorá sa pôjde na trati 4.NP. Pretekár, ktorý bude v “rozstrelovej jazde” lepší, bude v poradí nominácie pretekárov s rovnakým počtom bodov vyššie.

2.6.b. V prípade, že jeden alebo viac pretekárov s rovnakým počtom bodov nebude figurovať v aktuálnom rebríčku ICF Ranking, o poradí medzi pretekármi s rovnakým počtom bodov rozhodne tzv. “rozstrelová jazda”, ktorá sa pôjde na trati 4.NP. Pretekár, ktorý bude v “rozstrelovej jazde” lepší, bude v poradí nominácie pretekárov s rovnakým počtom bodov vyššie.

 1. Reprezentačné družstvo seniori 2019 (roč. <2004):

3.1. Na základe bodov 1. a 2. týchto nominačných kritérií bude zostavené poradie pretekárov reprezentačného družstva od najväčšieho súčtu bodov po najmenší.

 1. Reprezentačné družstvo seniori na ME 2019 (roč. <2004):

4.1. Na ME 2019 budú nominovaní pretekári z OH A-tímu, doplnení do počtu tri podľa poradia nominácie bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií. (neplatí pre C2mix)

 1. Reprezentačné družstvo seniori na 1.- 5. kolo SP 2019 (roč. <2004) (neplatí C2X):

5.1. Na 1. až 5. kolo SP 2019 budú nominovaní pretekári z OH A-tímu, doplnení do počtu tri, podľa poradia nominácie bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií. (neplatí pre C2mix)

 1. Reprezentačné družstvo seniori na MS 2019 (roč. <2004):

6.1. Na MS 2019 budú nominovaní pretekári z OH A-tímu, doplnení do počtu tri, podľa poradia nominácie bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií. (neplatí pre C2mix)

 1. Reprezentačné družstvo na preteky pred-OH v Tokiu (roč. <2004): 

7.0 Preteky pre-OH v Tokiu sú zložené z Eliminačných pretekov a Test eventu. 

7.1. Na Eliminačné preteky pred-OH v Tokiu 2019 budú nominované prvé dve lode podľa aktuálneho poradia olympijskej nominácie po skončení MS 2019. V prípade rovnosti bodov rozhodne lepšie umiestnenie na MS 2019. Lepšia loď v Eliminačných pretekoch postúpi do hlavných Test event pretekov.

7.2. V prípade, že bude v niektorej kategórii už víťaz nominácie na OH 2020, tak na Test event pretekoch v Tokiu vyštartuje loď, ktorá vyhrala nomináciu na OH 2020 bez ohľadu na výsledok Eliminačných pretekov pred-OH.

 1. Reprezentačné družstvo do 23 rokov (roč. 2004 - 1996):

8.1. Poradie RD do 23 rokov bude vytvorené z redukovaného poradia z ročníkov narodenia 1996 až 2004.

 1. Reprezentačné družstvo juniori (roč. 2004 - 2001):

9.1. Poradie RDJ bude vytvorené z redukovaného poradia z ročníkov narodenia 2001 až 2004.

 1. Doplnok:

10.1. Loď, ktorá odmietne bez udania závažných rodinných alebo zdravotných dôvodov reprezentovať SR nebude už v aktuálnom roku pozvaná na ďalšiu reprezentačnú akciu.

10.2. V prípade, že nastanú vo vývoji nominácie akékoľvek nepredvídateľné situácie na ktorých vyriešenie nebude možné využiť tieto nominačné kritéria si Trénerská rada vyhradzuje právo navrhnúť riešenie tejto situácie v rámci stratégie tvorenia nominačných kritérií s následným schválením VV sekcie DV.

10.3. Tréner, ktorý na základe zmluvy so zväzom SK alebo rezortným strediskom vrcholového športu poberá odmenu, nemôže na nominačných pretekoch brať body ani ovplyvniť postup do A finále. 

B. Nominačné kritéria pre zaradenie do RD SR Seniori slalom na OH 2020

 1. Nominačné preteky:

1. nominačné preteky 30.8. - 1.9.2019 miesto: 4.SP Markkleeberg, GER                                                               

2. nominačné preteky 6. – 8.9.2019 miesto: 5.SP Praha, CZE                                                        

3. nominačné preteky 25.- 29.9.2019 miesto: MS Seo d‘Urgel, ESP

4. nominačné preteky 13. - 15.5.2020 miesto: ME 2020 Londýn, GBR

 1. Spôsob nominácie:

12.1. Do nominácie zasahujú pretekári, ktorí sú v OH A-tíme, doplnení do počtu tri podľa poradia nominácie bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií.

12.2. V prípade, že niektorý z pretekárov dosiahne po troch nominačných pretekoch taký bodový náskok, že už ho nebude možné ani matematicky predbehnúť, nominácia bude po oficiálnom ukončení týchto nominačných pretekov ukončená a poradie nominácie bude určené podľa v tom čase aktuálneho poradia nominácie. 

12.3. V prípade, že bude naplnený bod 12.2. a na pozícii náhradníka bude rovnosť bodov, tieto lode musia pokračovať v nominácii a o poradí sa rozhodne na ME 2020.

 1. Bodovanie:

Pretekári budú v jednotlivých kategóriách získavať body na základe konečnej  výsledkovej listiny vydanej ICF v jednotlivých pretekoch nasledovne:

 NK2019 obrazok2

13.1. Do konečného sčítavania sa počítajú tri najlepšie výsledky zo štyroch nominačných pretekov (bod 11.). Celkové poradie je dané od najväčšieho súčtu bodov po najmenší. Pretekár s najvyšším súčtom bodov bude nominovaný na OH 2020. Pretekár s druhým najvyšším počtom bodov bude náhradná loď na OH 2020. 

13.2. V prípade rovnosti bodov bude lepší ten pretekár, ktorý má prioritne (ak nieje naplnený bod a platí bod b atď.):

 1. a) v nominačných pretekoch podľa bodu 11. v celkovom poradí väčší počet prvých miest.
 2. b) v nominačných pretekoch podľa bodu 11. v celkovom poradí väčší počet umiestnení do 3. miesta.
 3. c) v nominačných pretekoch podľa bodu 11. v celkovom poradí väčší počet umiestnení do 10. miesta.
 4. d) pretekár, ktorý má nizší súčet umiestnení z troch najlepších výsledkov z nominačných pretekov podľa bodu 11.
 5. e) pretekár, ktorý vyjazdí olympijskú miestenku pre Slovensko.
 6. f) pretekár, ktorý skončí v konečnom umiestnení lepšie na 1.SP 2020.

C. Nominačné kritéria pre zaradenie do RD SR Seniori slalom 2020. 

 1. Reprezentačné družstvo seniori na ME 2020: 

Na ME 2020 budú nominovaní pretekári podľa dole uvedených kritérii:

14.1. Členovia OH A-tímu. Tento bod neplatí ak bude naplnený bod 12.2. a člen OH A –tímu sa nestane olympionikom alebo náhradníkom na OH (tzn. v nominácii na OH skončí na 3. mieste).

14.2. Olympionik OH 2020 a ich náhradníci.

14.3. Pretekári, ktorí majú k 31.12.2019 podľa súčtu bodov z bodu 13. ešte matematickú šancu bojovať o víťazstvo v nominačných pretekoch na OH 2020.

14.4. Lode, ktoré nesplnia dané kritériá musia ísť nomináciu o účasť na ME 2020. Nominačné preteky budú vydané v decembri 2019. Nominácie sa môžu zúčastniť iba lode, ktoré budú k 31.12.2019 v ICF Rankingu:

v K1M do 120. miesta
v K1ž do 80. miesta
v C1M do 80. miesta
v C1ž do 60. Miesta

14.5.  V prípade nevyjazdenia miestenky v niektorej z kategórií na MS 2019, si výkonný výbor vyhradzuje právo otvoriť v danej kategórii nomináciu športovcov na ME 2020.

 1. Reprezentačné družstvo seniori na 1.- 3. kolo SP 2020

15.1. Na 1. až 3. kolo SP 2020 budú nominovaní olympionik a náhradníkna OH 2020 (platí len v prípade ak v konkrétnej kategórii máme miestenku pre SVK) 

15.2. Ostatní pretekári, vzídu z domácich nominačných pretekov, ktoré sa budú konať po ME 2020. Nominačné kritériá budú vydané v decembri 2019. O RD seniorov môžu bojovať iba pretekári, ktorí budú k 30.4.2020 v ICF Rankingu:

v K1M do 120. miesta
v K1ž do 80. miesta
v C1M do 80. miesta
v C1ž do 60. miesta

 1. Reprezentačné družstvo seniori na 4.- 5. kolo SP 2020 

16.1. Na 4. a 5. kolo SP 2020 budú automaticky nominovaní pretekári, ktorí vyštartovali na OH 2020.

16.2. Ostatní pretekári, vzídu na základe nominačných kritérií, ktoré budú vydané v decembri 2019 a budú dopĺňať tieto kritériá.

D. Nominačné kritéria pre zaradenie do RD SR 2021

Pretekár, ktorý na OH 2020 získa medailu bude v danej kategórii automaticky zaradený do RD resp. RDM 2021.

Schválil výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky, Bratislava 16. 4. 2019

WEB AKTUALIZÁCIA 16. 4. 2019

**************************

Nominačné kritériá pre zaradenie do RD seniori, RD23 a RDJ SR šprint a zjazd 2019

Nominačné preteky a kritériá zaradenia do RD

1. NP - 12. - 14. 4. Žilina + Dolný Kubín
- nominácia ME Seniori šprint + zjazd - nominácia SP Seniori šprint + zjazd
šprint - podľa celkového poradia vo finále individuálneho preteku v šprintezjazd - podľa celkového poradia individuálneho preteku v zjazde

2. NP - 15. - 16. 6. Liptovský Mikuláš
- nominácia MS seniori Šprint
právo účasti majú automaticky individuálny medailisti z ME 2019, potom podľa celkového poradia vo finále v individuálnom šprintovom preteku

- nominácia RDJ + U23
- šprint
- podľa celkového poradia vo finále individuálneho preteku v šprinte osobitne pre RDJ a U23
- zjazd -podľa celkového poradia individuálneho preteku v zjazde osobitne pre RDJ a U23

V Bratislave 12. 3. 2019 Spracoval: Ing. Peter Šoška

WEB AKTUALIZÁCIA 26. 3. 2019

************************************

Nominačné kritéria Slalom cross 2019

 1. Nominačné preteky

1. nominačné preteky 12.5.2019             
miesto: L.Mikuláš
staviteľ trate: L.Giertl
počet brán: 7 – 9
počet jázd: dve individuálne jazdy
pravidlá: podľa pravidiel ICF
kategórie: K1M, K1ž 

 1. Poradie nominácie (roč. <2004):

Poradie nominácie vznikne v kategóriách K1M a K1ž na základe výsledkov z  nominačných pretekov. Lepšia z dvoch jázd sa počíta. Poradie je zostavené od najlepších po najhorších a bude využívané pri prípadnom prihlasovaní na preteky Svetových pohárov a majstrovských pretekov. 

V Piešťanoch 6.11. 2018                                                  Trénerská rada

WEB AKTUALIZÁCIA 18. 4. 2019

 

Preteky

Žilinské zjazdy

30.03.2019 - 31.03.2019

35. MLS, 3. a 4. SLP slalom

19.04.2019 - 20.04.2019

Prvomájový zjazd a šprint

01.05.2019 - 01.05.2019

71. MTS, NP v slalome do RD, RDU23, RDJ

11.05.2019 - 12.05.2019

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Rozlúčkové slalomy

12.10.2019 - 12.10.2019