Odporúčame vám vypĺňať elektronické tlačivá v počítači, ktoré zefektívnia vašu prácu. S nimi už nebudete počítať, pretože výpočtové bunky sa vyplnia samy a pri opakovanom použití ich budete mať správne predvyplnené a bude stačiť upraviť, resp. doplniť len zmenené údaje. V prípade potreby už vyplnené tlačivá môžete vytlačiť a podpísať.

Tlačivá Slovenská kanoistika

Vyúčtovanie cestovných nákladov – hromadné (xls)
Vyúčtovanie cestovných nákladov – hromadné (pdf)
Podávanie podnetov

Na stiahnutie – elektronické tlačivá s rozšírenou funkcionalitou

Rozpočet akcie
Žiadanka na zálohu
Vyúčtovanie zahraničnej cesty
Diéty – Výkaz vyplateného stravného
Povolenie a vyúčtovanie súkromného vozidla pri pracovnej ceste
Vyúčtovanie preddavku na akciu
Vyúčtovanie cestovného

aktualizované 27. 2. 2017

Na stiahnutie – štandardné tlačivá

Žiadanka na zálohu
Vyúčtovanie zahraničnej cesty
Diéty – Výkaz vyplateného stravného
Povolenie a vyúčtovanie súkromného vozidla pri pracovnej ceste
Prezenčná listina
Vyúčtovanie preddavku na akciu
Vyúčtovanie cestovného
Prihláška na preteky
Cieľový a štartovací protokol
T1 – Hromadná prihláška členov do Slovenskej kanoistiky
T2 – Prihláška člena do Slovenskej kanoistiky
Prestupový lístok SZKDV

aktualizované 27. 2. 2017

Preteky

Slovak Open, M-SR dospelých

12.09.2020 - 13.09.2020

National Cup

26.09.2020 - 27.09.2020

National Cup

10.10.2020 - 11.10.2020

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Žilinské zjazdy

21.03.2020 - 21.03.2020