Zloženie súťažnej komisie

 Predseda súťažnej komisie: Martin Stanovský ml. - martinstanovsky@canoe.sk

 členovia súťažnej komisie:

 • Martin Skubík
 • Peter Murcko
 • Martin Stanovský st.
 • Patrik Gajarský
 • Martin Potočný
 • Miroslav Damborský
 • Zuzana Oceľová - predsedníčka subkomisie rozhodcov

 Športová komisia

 Predseda komisia vrcholového športu: Róbert Orokocký

 • členovia komisie s hlasovacím právom: Tomás Mráz, Pavel Ostrovský, Peter Cibák ml., Juraj Minčík, Stanislav Gejdoš
 • členovia komisie prizývaní podľa potreby na jednotlivé stretnutia bez hlasovacieho práva ako poradní členovia: Alexander Slafkovský, Jozef Martikán, Richard Galovič, Igor Ižo, Peter Murcko
 • športový riaditeľ: Lukáš Giertl, giertl@canoeslalom.sk
 • hlavný tréner mládeže: Peter Cibák ml., ciperimbaud@gmail.com

 Kalendár pretekov

Rozpisy pretekov

Súťažné pravidlá

Rozhodcovia

Smernice a dokumenty

 
Pre pretekárov a trénerov
Preteky

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021

3. a 4. NP na ME 2021

24.04.2021 - 25.04.2021

Securiton Cup

25.06.2021 - 26.06.2021

M-SR v slalome a šprinte

06.08.2021 - 08.08.2021

Žilinský maratón

11.09.2021 - 11.09.2021

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021

Rozlúčkové slalomy

09.10.2021 - 09.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021