Zloženie súťažnej komisie

 

 Predseda súťažnej komisie: Martin Stanovský ml. 

 Kontakt: martinstanovsky@canoe.sk

 členovia súťažnej komisie:

 • Martin Skubík
 • Peter Murcko
 • Martin Stanovský st.
 • Patrik Gajarský
 • Martin Potočný
 • Miroslav Damborský
 • Zuzana Oceľová - predsedníčka subkomisie rozhodcov

 Športová komisia

 Predseda komisia vrcholového športu: Róbert Orokocký

 • členovia komisie s hlasovacím právom: Tomás Mráz, Pavel Ostrovský, Peter Cibák ml., Juraj Minčík, Stanislav Gejdoš
 • členovia komisie prizývaní podľa potreby na jednotlivé stretnutia bez hlasovacieho práva ako poradní členovia: Alexander Slafkovský, Jozef Martikán, Richard Galovič, Igor Ižo, Peter Murcko
 • športový riaditeľ: Lukáš Giertl, giertl@canoeslalom.sk
 • hlavný tréner mládeže: Peter Cibák ml., ciperimbaud@gmail.com

Preteky

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Rozlúčkové slalomy

12.10.2019 - 12.10.2019

Žilinské zjazdy

30.03.2019 - 31.03.2019

35. MLS, 3. a 4. SLP slalom

19.04.2019 - 20.04.2019

Prvomájový zjazd a šprint

01.05.2019 - 01.05.2019

71. MTS, NP v slalome do RD, RDU23, RDJ

11.05.2019 - 12.05.2019

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019