Stanovy

SLOVENSKÁ KANOISTIKA

Stanovy Slovenská kanoistika (update Konferencia Slovenskej kanoistiky 13. 9. 2017)
Stanovy Slovenská kanoistika (update Konferencia Slovenskej kanoistiky 16. 3. 2017)
Stanovy Slovenská kanoistika (zakladajúce)