Nominačné kritériá Slovenskej kanoistiky v maratóne na rok 2020

 

Medzinárodný kalendár hlavných maratónskych podujatí na rok 2020:

Dátum

Názov závodu

Miesto

22. 5. – 24. 5. 2020

Svetový pohár v maratóne

PITESTI, Rumunsko

23. 7. – 26. 7. 2020

ME v maratóne

BUDAPEŠŤ, Maďarsko

27. 8. – 30. 8. 2020

MS v maratóne

BAERUM, Nórsko

 

Plánované preteky maratónskeho družstva na rok 2020:

Dátum

Názov závodu

Miesto

26. 4. 2020

Majstrovstvá SR v maratóne

Zemník,Bratislava

22. 5. – 24. 5. 2020

Svetový pohár v maratóne

PITESTI, Rumunsko

20. 6. 2020

Kontrolný pretek v maratóne

KOJETÍN, Česko

23. 7. – 26. 7. 2020

ME v maratóne

BUDAPEŠŤ, Maďarsko

27. 8. – 30. 8. 2020

MS v maratóne

BAERUM, Nórsko

 

1. Nominačné kritériá maratón 2020:

a, Majstrovstvá SR v maratóne, Zemník, Bratislava 26. 4. 2020

Kontrolné a nominačné preteky na SP a ME. Povinná účasť záujemcov o štart na Svetový pohár v maratóne PITESTI, Rumunsko 22. 5. – 24. 5. 2020 a najmä na ME v maratóne BUDAPEŠŤ, Maďarsko 23. 7. – 26. 7. 2020.

Víťazi juniorských a seniorských kategórií budú na základe dosiahnutých výsledkov a časov nominovaní na SP a ME v maratóne.

b, Svetový pohár v maratóne PITESTI, Rumunsko 22. 5. – 24. 5. 2020

Nominovaní budú pretekári z  Majstrovstiev SR v maratóne, ktorí splnia nominačné kritéria pre účasť na Svetovom pohári.

O návrhu nominácie na SP Pitesti 2020 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne na základe výsledkov a finančných možností SK – SHV.

c, Kontrolné preteky v maratóne KOJETÍN, Česko 20. 6. 2020

Kontrolné preteky na - ME v maratóne BUDAPEŠŤ, Maďarsko 23. 7. – 26. 7. 2020. Na preteky v Kojetíne sa môžu záujemcovia prihlásiť priamo na lachkovic@joj.sk alebo telefonicky +421 948 009 511 do 12. 6. 2020.

O návrhu nominácie na maratón v Kojetíne rozhodne reprezentačný tréner v maratóne na základe výsledkov a finančných možností SK – SHV.

 

d, ME v maratóne BUDAPEŠŤ, Maďarsko 23. 7. – 26. 7. 2020

Nominovaní budú pretekári z Majstrovstiev SR, prípadne zo SP v Pitesti, a posledná možnosť nominácie bude v Kojetíne.

V prípade záujmu o nomináciu v posádkových disciplínach sa bude prihliadať na výkony dosiahnuté v singlových disciplínach na predchádzajúcich maratónoch.

O návrhu nominácie na ME v Budapešti rozhodne reprezentačný tréner v maratóne na základe ich predchádzajúcich výsledkov a finančných možností SK – SHV.

e, MS v maratóne BAERUM, Nórsko 27. 8. – 30. 8. 2020

Nominujú sa pretekári na základe výsledkov z ME v maratóne 2020. Pri nominácii sa bude prihliadať na odstup od víťaza, počet štartujúcich, počet zúčastnených krajín a umiestnenie v štartovom poli. O návrhu nominácie na MS maratón 2020 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne.

Bližšie infomácie ohľadom pretekov u reprezentačného trénera na tel. čísle 0948 009 511, alebo mailom lachkovic@joj.sk.

Slovenská kanoistika – sekcia hladkých vôd (ďalej len SK – SHV) zabezpečí dopravu a preplatí finančné náklady spojené so štartom na podujatí SP, ME, MS a kontrolné preteky v Kojetíne vybraným pretekárom, ktorých určí reprezentačný tréner v maratóne.

 

Doplnky:

O záverečnej nominácii na medzinárodné podujatia rozhodne Výkonný výbor SK – SHV. Všetky nominácie a organizačné pokyny k jednotlivým akciám budú zverejnené na webovej stránke SK – SHV.

Výkonný výbor SK – SHV si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny v nomináciách.

Výkonný výbor SK – SHV si vyhradzuje právo schvaľovať počet nominovaných lodí na jednotlivé podujatia podľa finančných možností zväzu.

Reprezentačný tréner odporúča pretekárom, ktorí majú záujem nominovať sa na medzinárodné podujatia absolvovať aj slovenské preteky: Majstrovstvá SR – DT, Majstrovstvá SR – maratón, Dunajský Maratón, Hargašov memoriál, kde sa môžu stretnúť s reprezentačným trénerom a konzultovať svoj prípadný záujem o maratónske preteky aj v nasledujúcich sezónach.

Prideľovanie lodí – lode budú  reprezentantom pridelené na základe výsledkov a počtu lodí, ktoré RDM má k dispozícii. Požičiavanie lodí bude prebiehať po dohode s  reprezentačným trénerom. Je samozrejmé, že o pridelenú loď sa reprezentant príkladne stará a je za ňu plne zodpovedný.

 

V Bratislave 20.1.2020

Jantext
Vajda

Preteky

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020

Piešťanská Regata 2020

18.07.2020 - 19.07.2020

Kontrolné preteky seniori

29.07.2020 - 30.07.2020

Novácka päťstovka

01.08.2020 - 02.08.2020

Pohár Interu

15.08.2020 - 16.08.2020

M SR krátke trate

28.08.2020 - 30.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

Veľká cena Komárna

06.09.2020 - 06.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

M SR dlhé trate

10.10.2020 - 10.10.2020

Leto s Kajakom

17.10.2020 - 17.10.2020

Partner
Partner
Partner