Začiatok roka so zrušenými akciami

Milí priatelia kanoistiky,

Prajeme vám veľa úspechov a hlavne zdravia v novom roku!  

Verím, že tento rok bude úspešnejší v „boji“ proti pandémii a verím, že ohľadne tréningového procesu, domácich ako aj zahraničných podujatí sa už od jarných mesiacov dostaneme do reálu predošlých sezón.

Bohužiaľ ale hneď v úvode roka v súlade s vývinom pandemickej situácie a prijatými vládnymi opatreniami vás musíme informovať, že výkonný výbor Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd bol nútený zrušiť februárové Majstrovstvá Slovenska v ťahaní na trenažéroch. Z tých istých dôvodov pristúpil aj k zrušeniu obľúbeného Galavečera, ktorý sa mal uskutočniť v polovici februára. V dnešnej situácii je uskutočnenie takej akcie naozaj nepredstaviteľné.

V rámci aktuálnych opatrení, ktoré reagujú na stále zhoršujúcu sa pandemickú situáciu je nutné pre kanoistické kluby brať do úvahy:

  • Športovú činnosť je možné vykonávať len individuálne, a to v extraviláne obcí, na druhej strane maximálne v hraniciach okresu trvalého bydliska,
  • Využitie „bublín“ aj pre pobyt v prírode/športovú činnosť je zrušené. Takže športovanie je možné iba  v spoločnosti osôb, s ktorými zdieľate domácnosť,
  • Z pohľadu opatrení môžu skupinovú tréningovú činnosť vykonávať osoby, ktoré prekonali ochorenie na Covid-19, a neprešlo 90dní od ich pozitívneho testovania. Ale tým, že priestory klubov, posilňovní a plavární atď. musia byť zavreté, musia spĺňať povinnosť športovania v extraviláne a v rámci okresu.
  • Tak isto môžeme brať do úvahy výnimku pre skupinový tréning, respektíve účasť na tréningovom procese pre osoby v prípade, že rýchlostná kanoistika je ich zamestnanie – teda sú zamestnancami stredísk, respektíve zväzu (protréneri). Tieto osoby sa v prípade kontroly musia kedykoľvek vedieť preukázať, že rýchlostná kanoistika je ich zamestnaním. Takisto je možné, že tieto osoby budú vykonávať, za dodržania všetkých hygienických povinností, tréningovú činnosť v kluboch. Ale tak isto sa musí klub vedieť preukázať že je oficiálnym miestom pre výkon zamestnania pre osoby pracujúce v rýchlostnej kanoistike. (takže napr. zamestnanci strediska ŠCP môžu trénovať v priestoroch ŠCP na Klokočovej, resp. v priestoroch klubov KKK Komárno, KCK Šamorín, KRK Nováky, alebo Dukla v klube TTS Trenčín, ak bude mať klub potvrdenie od štatutára ŠCP/Dukly, že priestory klubov sú priestormi pre vykonávanie zamestnaneckej činnosti a bude obsahovať aj  zoznam osôb ktoré tam majú určenú pracovnú činnosť). To však neznamená, že v klube môžu trénovať aj iné osoby, resp. pokiaľ sa v klube môže nachádzať protréner klubu nemôžu tu vykonávať tréningovú činnosť jeho zverenci.
  • Akokoľvek odporúčame riadenie tréningovej činnosti online, diaľkovo, s organizáciou individuálnej prípravy športovcov,
  • Žiadame vás v každom prípade si uvedomiť, že zámerom zverejnených opatrení nie je obmedzovanie osobnej slobody, alebo v našom prípade tréningovej činnosti, ale zamedzenie šírenia vírusu Covid-19, ktoré je dnes už v hraničných číslach. Buďte prosím zodpovední za vaše zdravie a zdravie osôb s ktorými sa stretávate, ako aj osôb s ktorými sa môžu stretnúť vaši sparing partneri  s ktorými budete v kontakte.

Vydržme túto situáciu aby sme si mohli užiť pretekársku aj klubovú sezónu 2021 v čo najväčšom rozsahu.

Ing. Boris Bergendi

generálny manažér

Jantext
Vajda

Preteky

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020

Piešťanská Regata 2020

18.07.2020 - 19.07.2020

Kontrolné preteky seniori

29.07.2020 - 30.07.2020

Novácka päťstovka

01.08.2020 - 02.08.2020

Pohár Interu

15.08.2020 - 16.08.2020

M SR krátke trate

28.08.2020 - 30.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

Veľká cena Komárna

06.09.2020 - 06.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

M SR dlhé trate

10.10.2020 - 10.10.2020

Leto s Kajakom

17.10.2020 - 17.10.2020

Partner
Partner
Partner