Novinky z ostatných výkonných výborov

Výkonný výbor má za sebou dve zasadnutia, jedno sa uskutočnilo 23.3. a druhé 1.4.  Medzi tie najdôležitejšie informácie patria nasledovné:

VV prijal smernicu pre Slovenský pohár, ktorá stanovuje pre všetky vekové kategórie rovnaké preteky. Zároveň prijal smernicu Leto s kajakom 2021. VV odsúhlasil návrh Športovo-technickej komisie o mieste usporiadania majstrovstiev Slovenska na dlhých tratiach v Novákoch. KRK Nováky boli jediný klub, ktorý prejavil záujem o usporiadanie týchto pretekov. VV zobral na vedomie informáciu od vzdelávacej komisie, že špeciálna časť všetkých trénerských tried a záverečná všeobecná časť prebehne podľa predbežných protipandemických opatrení v júni. VV pripravil materiály pre valné zhromaždenie, ktoré sa kvôli tým istým opatreniam, uskutoční formou per rollam 19.4.2021.

VV schválil návrh vyznamenaní zaslaných na Slovenský olympijský a športový výbor pre Ladislava Čepčianskeho a Jaroslava Ostrčila pri príležitosti ich jubileí. Ďalšie na programe boli preteky. VV rozhodol o zrušení podujatí v apríli. Rudno Cup sa ruší bez náhradného termínu. Majstrovstvá Slovenska v maratóne sa odkladajú na druhú polovicu sezóny. O novom termíne sa rozhodne v júni. 28.4.2021 sa uskutoční mimoriadny VV, ktorý sa bude zaoberať májovými podujatiami. Kontrolné preteky seniorov a testovanie juniorov naplánované na 1.-2.5.2021 sa na základe výnimky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva uskutočnia.

Jantext
Vajda

Preteky

I. KP seniori

01.05.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

08.05.2021 - 09.05.2021

Jungov memoriál

15.05.2021 - 15.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

28.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

II. KP seniori

01.07.2021 - 01.07.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

02.09.2021 - 03.09.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

Partner
Partner
Partner