Reprezentačné družstvo SR vo vodnom slalome pre rok 2018

(na základe nominačných kritérií)

RD Seniori 2018

RDJ 2018 ročníky: 2003-2000

RD23 2018 ročníky: 2003 – 1995

Reprezentačné družstvo SR neolympijských disciplínach 2019

(na základe nominačných kritérií)

C1M ŠPRINT
1. Daník Ladislav 1972
2. Medveď Martin 1986
3. Zuzík Roman     2000
4. Šoška Samo      2003
5. Ďuratný Martin  2003

C1Ž ŠPRINT
1. KOPÚNOVÁ Katarína   1994
2. SCHOLZOVÁ Viktória 2000

C2M
1. SKÁKALA Juraj.                 1995
    GEWISSLER Matúš.          1995
2. HOCHSCHORNER Pavol  1979
    HOCHSCHORNER Peter   1979
3. ŠKANTÁR Ladislav             1982
    ŠKANTÁR Peter                  1982

K1M ŠPRINT
1. KANIŠČÁK Kamil   1987
2. PORUBSKÝ Alan  2002
3. HEBORT Samuel  2004
4. SLAŠŤAN Peter    1990
5. MIKLUŠIČÁK Šimon 1987
6. BEBER Jakub         1987

K1Ž ŠPRINT
1. MIZNEROVÁ Katarína     2003
2. HURBANOVÁ Gabriela   2004
3. SOLOVIČOVÁ Petra       2002
4. POLÓNYOVÁ Tereza      2004

C1M ZJAZD
1. Medveď Martin 1986
2. Šoška Samo      2003
3. Zuzík Roman     2000

C1Ž ZJAZD
1. KOPÚNOVÁ Katarína   1994
2. SCHOLZOVÁ Viktória 2000

K1M ZJAZD
1. PORUBSKÝ Alan  2002
2. MIKLUŠIČÁK Šimon 1987
3. SLAŠŤAN Peter    1990
4. HEBORT Samuel  2004

K1Ž ZJAZD
1. HURBANOVÁ Gabriela   2004
2. MIZNEROVÁ Katarína     2003
3. SOLOVIČOVÁ Petra       2002
4. POLÓNYOVÁ Tereza      2004