Zaradení športovci SVŠ 2021

Extreme slalom stratégia

Zápisnica zo zasadnutia trénerskej rady - 14. 2. 2021
- čo v prípade neusktutočnenia NP v LM
- stratégia extreme slalom v roku 2021
- požiadavky na súťažnú komisiu
- zastupiteľnosť v prípade COVID

COVID-19 - INFORMÁCIE K VYCESTOVANIU/NÁVRATU DO/ZO ZAHRANIČIA

Na základe informácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 8 ods 1. písm k) vyhlášky č. 64 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, o Dekrét MINEDU umožňujúci výnimku z absolvovania povinnej 14-dňovej karantény pri návrate do SR môže požiadať len športovec, reprezentant SR podľa § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto potvrdenie sa vzťahuje aj na členov realizačného tímu podľa § 29 ods. 4 zákona o športe.

O výnimku teda môžu požiadať len:

  • reprezentanti SR
  • športovci rezortných stredísk vrcholového športu
  • športovci SVŠ 2021

 

Preteky

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021

3. a 4. NP na ME 2021

24.04.2021 - 25.04.2021

Securiton Cup

25.06.2021 - 26.06.2021

M-SR v slalome a šprinte

06.08.2021 - 08.08.2021

Žilinský maratón

11.09.2021 - 11.09.2021

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021

Rozlúčkové slalomy

09.10.2021 - 09.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021