Canoe Slalom Extreme na OH Paríž 2024

Výkonný výbor Medzinárodného olympijského výboru (MOV) formálne akceptoval navrhované zmeny v programe kanoistiky pre OH Paríž 2024. MOV uznal, že ICF zaviedla zmeny zodpovedajúce olympijskej agende 2020.

Medzinárodný olympijský výbor vyzval medzinárodné federácie, aby predstavili inovatívne podujatia, ktoré by mohli prilákať nové publikum, ale nevyžadovali by ani ďalších športovcov alebo nové športoviská.

Výkonný výbor prijal žiadosti o 41 nových disciplín pre Paríž, avšak v pondelok oznámil, že žiadny z návrhov sa do programu 2024 nedostane bez presunu doterajších medailí.

ICF navrhla zaradenie disciplíny Canoe Slalom Extreme (mužov aj žien). Adrenalínová disciplína sa bude jazdiť na vodnoslalomárskom kanáli a nevyžaduje si ďalšie kvóty pre športovcov.

Zatiaľ, čo pôvodná žiadosť bola o dve medaily navyše, MOV rozhodol, že nové sady medailí rozdávať nebude. Taktiež informoval ICF, že príde o 12 kvót pre športovcov pre Paríž 2024. To prinútilo ICF hľadať kreatívne spôsoby, ako splniť kritériá olympijskej agendy MOV 2020 a zároveň chrániť kanoistiku ako olympijský šport.

ICF prijala rozhodnutie zameniť dve medaily z rýchlostnej kanoistiky pre zaradenie Canoe Slalom Extreme, čo by nášmu športu ako takému umožnilo splniť kritériá olympijskej agendy 2020. ICF tvrdí, že strata dvanástich kvót by oslabila existujúci program rýchlostnej kanoistiky. V Paríži nebudú štartovať K1 muži ani K1 ženy na 200 metrových tratiach. Mužské discilíny K2 1000m a C2 1000m sa vymenia za 500 metrové.

"Toto je jeden z výsledkov olympijskej agendy 2020. Máme jasnú prioritu - predstaviť nové športy, ktoré sú populárne medzi mladšími generáciami," uviedol prezident Bach.

Športový riaditeľ MOV Kit McConnell uviedol, že výkonný výbor zohľadnil žiadosti, ktoré preukázali pokrok a inovácie. "Extrémny slalom bol jedným z mála nových športov prijatých do Paríža 2024, ale mohli sme ho schváliť až po dohodnutej výmene dvoch medailí v rýchlostnej kanoistike."

canoeicf.com